Close

aleksei khailov

Tuotekehityskumppanina onnistunut lopputulos

Lähtötilanteessa etsittiin vaihtoehtoa tekniikkaseinien läpivienteihin. Tarvittiin ratkaisu, joka kestää jatkuvassa käytössä. Tekniikkaseinien läpivienteihin kehitettiin muovinen ratkaisu vanhan vanerisen tilalle. Näin tuotteesta tuli jatkuvaan käyttöön kestävämpi, kevyempi ja käsiteltävämpi sekä helposti uudelleenkin muokattava. Asiakasta kuunnellen onnistuttiin luomaan käyttökohteeseen soveltuva, tarvittava ratkaisu. Parma, Matti Vänni, Tuotantopäällikkö

Read More

Tehokkuutta materiaalivalinnalla, kaikki omasta varastosta nopeasti

Kun on tärkeää, että tuotantolinjat eivät pysähdy yksittäisen komponentin odottamisen vuoksi. Suunnitelluissa komponenteissa kohtaa niin laatu kuin toimitusaikakin. Kivelässä huomioidaan aina pienetkin asiakokonaisuudet ja tarvittaessa perehdytään myös eri materiaalivaihtoehtoihin. Muovityöstö Kivelän kattava materiaalivarasto sekä joustava toimintatapa mahdollistaa tarvittaessa nopeatkin toimitukset.

Read More

Laajalla muovi osaamisella ja menetelmän valinnalla kustannustehokkuutta

Muovityöstö Kivelästä saat apua silloinkin, kun tarvitaan uusi osa vanhan tilalle, mutta piirustuksia ei ole. Monivaiheisessa prosessissa perehdytään kokonaisuuteen ja materiaaleihin. Aluksi mallinnetaan kappale sekä selvitetään eri koneistusmahdollisuuksia. Kun sekä piirustukset komponentista että kokoonpanokuva on tehty, kasattaan kappale osa osalta sovitukseen. Tarkka mallinnus sekä tarkasti tehdyt komponentit mahdollistavat onnistuneen lopputuloksen.

Read More

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.local

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.