Close

Muovin työstön ammattilaiset

Kumppaninamme saat käyttöösi laajan asiantuntemuksemme erilaisista muovin työstömenetelmistä ja muovimateriaaleista. Vuosikymmenten kokemusta unohtamatta.

Nyt
Ennen

Muovin työstöä vuosikymmenten kartuttamalla osaamisella ja tinkimättömällä laadulla

Meidät tunnetaan laajasta osaamisestamme, ja saatkin meiltä muovin työstöä yksinkertaisista komponenteista monipuolisiin teollisuuden ratkaisuihin. Kumppanina tuomme osaamisemme sinunkin projekteihin, olipa kyse yksittäisestä kappaleesta tai suuresta tuotantoerästä.

Muovin korjaushitsaus vaikeistakin paikoista

Olemme kehittäneet muovihitsaukseen suuttimet, jotka mahdollistavat korjaushitsauksen tekemisen haastavissakin paikoissa. Muovin korjaus hitsaamalla tekee esimerkiksi muoviputkeen ja lattiakaivoon vuotovarman sauman, ja on menetelmänä huomattavasti edullisempaa kuin muovikappalaiden korvaaminen uusilla.

Ota yhteyttä!

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.local

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.