Close

Erikoismuovit

Erikoismuovien vertailu

Vertaile erikoismuovien ominaisuuksia valitsemalla 2-4 eri materiaalia taulukkoon.

Tee valinta klikkaamalla materiaalin painiketta.

Eri erikoismuovit

Erikoismuoveiksi olemme luetelleet muovimateriaalit, joiden ominaisuudet riittävät myös haastavampiin käyttökohteisiin. Kaikki muovit eivät ole esimerkiksi kemikaalinkestäviä tai hyvin lämpöä kestäviä, vaan näihin tarpeisiin valitaan erikoismuovi, joka kestää halutussa käytössä eri ympäristövaikutuksista huolimatta.

Polytetrafluorieteeni PTFE

Kauppanimiä: Teflon®, Tecaflon® PTFE, Algoflon® PTFE, Virgin PTFE, Fluoroseals

PTFE eli teflon on monipuolinen fluorimuovi, jolla on erityisen hyvä kemikaalinkesto ja laaja käyttölämpötila-alue. Pienen kitkakertoimensa ansiosta teflonilla on hyvät liukuominaisuudet ja erittäin hyvät sähköiset ominaisuudet sekä sähköneristyskyky.


Lisäksi PTFE on säänkestävää. Teflonin mekaaniset ominaisuudet taas ovat melko heikot, eikä se kestä kulutusta tai staattista kuormitusta.


PTFE:tä on saatavilla luonnonvalkoisina levyinä ja tankoina. Teflonista on olemassa myös hiili- ja lasikuituseosteisia versioita, joilla on standardiversiota parempi mekaaninen kestävyys.

Levyt

Tangot

Myös putkia tilauksesta.

Ominaispaino:Saatavuus:
2,18 g/cm³
Käyttölämpötila:Kitkakerroin:
-200 °C … 260 °C0,04

Polyvinyylideenifluoridi PVDF

Kauppanimet: Centroflon, Tecaflon® PVDF, Polystone® PVDF, SUSTAPVDF, Solef® PVDF
PVDF on monikäyttöinen kestomuovi hitsattavuutensa ja hyvien mekaanisten ominaisuuksiensa ansioista. Sitä käytetäänkin usein pinnoitteena tai vuorauksena muiden materiaalien päällä.
PVDF:llä on hyvä kemiallinen kestävyys, mekaaninen lujuus ja lämpökuormituksen kestävyys. Lisäksi materiaali kestää hyvin kulumista ja on elintarvikekelpoinen. Sitä on saatavilla luonnonvalkoisina levyinä ja tankoina.

Levyt

Tangot

Myös putkia tilauksesta.

Ominaispaino:Saatavuus:
1,78 g/cm³
Käyttölämpötila:Kitkakerroin:
-20 °C … 140 °C0,3

Polyfenyleenisulfoni PPS

Kauppanimiä: Tecatron®, Sustatron® PPS, Techtron® PPS

PPS on kestomuovi, jonka hyvät mekaaniset ominaisuudet säilyvät myös hyvin korkeissa lämpötiloissa. PPS on lujaa ja mittatarkkaa, minkä lisäksi sillä on hyvä kemiallinen kestävyys myös syövyttävien kemikaalien kanssa.


Materiaali myös eristää hyvin sähköä, kestää radioaktiivista säteilyä, eikä juurikaan ime vettä. PPS:ää on saatavilla luonnonvalkoisina levyinä ja tankoina. Materiaalina PPS on kallis, mutta taloudellisempi vaihtoehto esimerkiksi PEEK:iin verrattuna.

Levyt

Ominaispaino:Saatavuus:
1,36 g/cm³
Käyttölämpötila:Paloluokka:
-20 °C … 230 °CV0

Polyeetterieetteriketoni PEEK

Kauppanimiä: TECAPEEK®, SUSTAPEEK®, CentroPEEK, Ketron® PEEK, GEHR PEEK®

PEEK on vaativiin käyttökohteisiin sopiva kallis muovilaatu, jonka mekaaniset ominaisuudet ovat kestomuoveista parhaimpia. Monet sen ominaisuuksista, kuten mekaaninen lujuus, rasituksenkesto ja liukuominaisuudet, säilyvät myös korkeissa käyttölämpötiloissa.

 
Materiaalilla onkin erittäin laaja käyttölämpötila-alue. UV-säteilyllä on vain vähäinen vaikutus materiaalin ominaisuuksiin. PEEK on väriltään harmaata, ja sitä on saatavilla sekä levyinä, että tankoina. PEEK:istä on olemassa myös lasikuidulla ja grafiitilla seostettuja versioita.

Levyt

Tangot

Myös putkia tilauksesta.

Ominaispaino:Saatavuus:
1,31 g/cm³
Käyttölämpötila:Paloluokka:
-60 °C … 250 °CV0

WOLF ZX-100

ZX-100 on liukuominaisuuksiltaan hyvä muovilaatu, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti kohteissa, joissa voiteluaineita ei voida käyttää.
Materiaali muistuttaa PETP:a, joskin ZX-100:n liukuominaisuudet ovat paremmat. ZX-100 kestää erittäin hyvin kulutusta ja kuormitusta, minkä lisäksi sillä on korkea väsymislujuus.

Materiaali on rakenteeltaan jäykkää ja kovaa. ZX-100:lla on hyvä työstettävyys ja mittapitävyys. Levyinä ja tankoina saatava materiaali on väriltään luonnonvalkoista.

Levyt

Tangot

Myös putkia tilauksesta.

Ominaispaino:Saatavuus:
1,35 g/cm³tilaustuote
Käyttölämpötila:Paloluokka:
-100 °C … 110 °CHB

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.local

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.