Close

Komposiittimuovit

Muovimateriaalien vertailu

Vertaile muovimateriaalien ominaisuuksia esimerkiksi komposiittimuovi kudosbakeliittiin valitsemalla 2-4 eri materiaalia taulukkoon.

Tee valinta klikkaamalla materiaalin painiketta.

Kudosbakeliitti

Kauppanimiä: Etronax MF, Hippe PF CC 201

Kudosbakeliitti on puuvillakerroksilla lujitettua kertamuovihartsia. Se on materiaalina erittäin kovaa ja mekaanisesti kestävää, joten muovi sopii hyvin hyvää kulutus- ja kuormituskestoa vaativiin kohteisiin.

Kudosbakeliitti kestää myös korkeita käyttölämpötiloja ja eristää hyvin sähköä, mikä tekee siitä hyvän materiaalin elektroniikkateollisuuteen. Levyinä ja tankoina saatava materiaali on väriltään ruskeaa.

Levyt

Tangot

Ominaispaino:Saatavuus:
1,3 g/cm³
Käyttölämpötila:Kitkakerroin:
-30 °C … 120 °C0,25

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.local

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.