Close

Paras ratkaisu syntyy kokemuksen ja innovoinnin yhdistyessä - tinkimättömällä laadulla

Suunnittelussa huomioitavaa

Tuotannossa huomioitavaa

Ratkaisemme kustannustehokkaasti tarpeesi

Miksi me onnistumme?

Tietotaito

Menetelmäosaaminen ja kokemus
+
Materiaalit omasta varastosta

Halitsemme koko toimitusketjun

Tietotaito

problem-question-thinking-solve-avatar
Ongelmanratkaisu
Mikään asiakkaan ongelma ei ole meille liian suuri ratkaistavaksi

Menetelmäosaaminen ja kokemus
+
Materiaalit omasta varastosta

Laatu
Käytämme laadukkaita materiaaleja ja nykyaikaisia tuotantomenetelmiä

Halitsemme koko toimitusketjun

Joustavuus
Palvelumme on joustavaa ja meiltä saat toimitukset tarvittaessa hyvinkin nopeasti

Tuotekehityksen tuki

Otamme huomioon:

Yhdistämme ideasi ja osaamisemme

Suunnittelutyö

Proto ja koesarja

Tuotanto ja toimitus

Jatkuva parantaminen

Toimintamme kulmakivenä on jatkuva parantaminen mikä näkyy kaikessa tekemisessämme tuotannosta osaamisen kehittämiseen.

Oikea menetelmä takaa kustannustehokkaan ratkaisun.

Katso video
Meiltä saat tilattua tarkalleen käyttökohteeseen suunnitellut muovimateriaalit, muovikomponentit ja käyttövalmiit lopputuotteet, niin yksittäiskappaleina kuin isommissakin erissä. Erilaiset muovin työstötavat takaa sopivan ratkaisun. Kaikki onnistuu:
Katso video

Laaja materiaalivarasto takaa nopeat toimitukset.

Ota yhteyttä!

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.fi

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.