Close

Muovin koneistus ja työstöpalvelut kokemuksella ja innovoiden, tinkimättömällä laadulla

Suunnittelussa huomioitavaa

Tuotannossa huomioitavaa

Koneistuksen kokonaispalvelu ratkaisee tarpeesi kustannustehokkaasti

Miten me onnistumme muovin koneistuksessa?

Muovin koneistus on tehokas tapa valmistaa yksittäisiä muovikappaleita kaikkiin eri tarpeisiin. Muovityöstö Kivelä on kumppanisi kun haluat asiantuntijan tekemät koneistukset, muovin taivutuksen, muovin taivutuksen tai muut työstöpalvelut ketteränä ja kustannustehokkaana kokonaispalveluna – aina suunnittelusta valmiiseen kappaleeseen.

Tietotaito

Menetelmäosaaminen ja kokemus
+
Materiaalit omasta varastosta

Hallitsemme koko toimitusketjun

Tietotaito

problem-question-thinking-solve-avatar
Ongelmanratkaisu
Mikään asiakkaan ongelma ei ole meille liian suuri ratkaistavaksi

Menetelmäosaaminen ja kokemus
+
Materiaalit omasta varastosta

Laatu
Käytämme laadukkaita materiaaleja ja nykyaikaisia tuotantomenetelmiä

Halitsemme koko toimitusketjun

Joustavuus
Palvelumme on joustavaa ja meiltä saat toimitukset tarvittaessa hyvinkin nopeasti

Muovikappaleiden tuotekehitys ja muovin koneistus

Otamme huomioon:

Yhdistämme ideasi ja osaamisemme

Suunnittelutyö

Proto ja koesarja

Tuotanto ja toimitus

Muovin koneistuksen ja työstöpalveluiden jatkuva parantaminen

Toimintamme kulmakivenä on jatkuva parantaminen, mikä näkyy kaikessa tekemisessämme tuotannosta osaamisen kehittämiseen. Muovin koneistus ja muovin erilaiset työstötavat ovat meidän vahvinta osaamistamme, koneistuksen kokonaispalvelu kattaa muovikappaletarpeesi isoista kokonaisuuksista aina pienimpiin räätälöityihin kappaleisiin.

Oikea työstömenetelmä takaa kustannustehokkaan ratkaisun muovin koneistukseen ja muovin työstöön.

Katso video

Meiltä saat tilattua tarkalleen käyttökohteeseen suunnitellut muovimateriaalit, muovikomponentit ja käyttövalmiit lopputuotteet, niin yksittäiskappaleina kuin isommissakin erissä. Erilaiset muovin työstötavat takaa sopivan ratkaisun.

Kaikki onnistuu: muovin koneistus, muovin sahaus määrämittaan, muovin poraus, muovin sorvaus, muovin jyrsintä, muovin liimaus, muoviosien kierteitys, muovin taivutus, muovin kiillotus, muovikappaleiden muistutuspalvelu ja muovin hitsaus.

Katso video

Laaja materiaalivarasto takaa nopeat toimitukset.

Ota yhteyttä!

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.fi

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.