Close

Tekniset muovit

Muovien vertailu

Vertaile teknisten muovien ja muiden muovien ominaisuuksia valitsemalla 2-4 eri materiaalia taulukkoon.

Tee valinta klikkaamalla materiaalin painiketta.

Polyasetaali POM

Kauppanimiä: Sustarin®, Centrodal POM, Etracetal POM, Acetron, Pomalux, Tecaform™

POM on paljon käytetty tekninen muovi. POM soveltuu lujuutensa, joustavuutensa ja kemiallisen kestävyytensä vuoksi hyvin esimerkiksi elintarviketeollisuuden koneenosiin ja koneteollisuudessa hienomekaanisiin osiin.
Polyasetaali on hyvin muotostabiilia, ja sillä on lisäksi hyvä kulutuskestävyys sekä iskulujuus.

Materiaalia on saatavilla mustina ja luonnonvalkoisina levyinä ja tankoina. Polyasetaalia on olemassa kahta tyyppiä: POM-C ja POM-H, joista POM-C on pääasiallisesti käytetty versio.

POM-C – hyvä kulutuskestävyys, hyvä kemiallinen kestävyys

POM-C on monipuolinen ja helposti työstettävä tekninen muovi, joka on myös yleisemmin käytetty versio polyasetaalista. Se kestää POM-H:ta paremmin kulutusta ja iskuja.


Näiden lisäksi sillä on erittäin hyvä kemiallinen kestävyys ja laaja käyttölämpötila-alue. POM-C kestää myös POM-H:ta paremmin lämmintä vettä.

Levyt

Tangot

Putket

Tilauksesta

Ominaispaino:Saatavuus:
1,41 g/cm³varastossa
Käyttölämpötila:Kemikaalinkesto:
-50 °C … 100 °CpH-alue 4–13

POM-H – hyvä kulutuskestävyys, luja, muotostabiili

POM-H:n ominaisuudet ovat hyvin samanlaiset kuin POM-C:n. Se on kuitenkin POM-C:tä painavampaa, jäykempää ja lujempaa.


Näiden lisäksi POM-H:lla on erityisen hyvä muotostabiilius sekä POM-C:tä parempi iskun- ja kulumisenkesto. POM-C:hen verrattuna materiaali kestää heikommin erilaisia lämpötiloja ja kemikaaleja.

Levyt

Tangot

Ominaispaino:Saatavuus:
1,42 g/cm³tilaustuote
Käyttölämpötila:Paloluokka:
-50 °C … 90 °CHB

Polyamidi PA6

Kauppanimiä: Centromid PA, Sustamid®, Tecamid®, Etralon®, Centromid, Oilon®, Tecast®, Nylatron®, Technyl®, Ertalon LFX, Teknomid®, Vestamid®

Polyamidi eli nylon on käyttökohteidensa osalta yksi monipuolisimmista teknisistä muovilaaduista, ja sitä käytetäänkin laajalti lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Seostamaton PA6-laatu on myös elintarvikekelpoista. Nylonilla on pieni kitkakerroin, hyvä kulutuskestävyys ja korkea väsymislujuus.

Lisäksi materiaali on kevyttä ja sillä on hyvä äänen-, iskun- ja tärinänvaimennuskyky. Nylonia on saatavilla levyinä, tankoina ja putkina. Nylonia on saatavilla myös useina seostettuina versioina, joissa seostemateriaalina on käytetty esimerkiksi öljyä, grafiittia tai lasikuitua. Polyamidista on olemassa myös jäykempi ja kovempi PA66-laatu.

PA6 – suulakepuristettu, hyvä kulutuskestävyys, elintarvikekelpoinen

PA6 on suulakepuristettua seostamatonta nylonia ja nylonin standardilaatu. PA6:lla on erityisen hyvä kulutuskestävyys, lujuus, jäykkyys ja sitkeys. Hyvien mekaanisten ominaisuuksiensa takia se vaimentaa hyvin iskuja, tärinää ja ääntä.


PA6 on lisäksi hyvä mittatarkkuus. Materiaalia on saatavilla luonnonvalkoisina levyinä, tankoina ja putkina.

Levyt

Tangot

Putket

Tilauksesta

Ominaispaino:Saatavuus:
1,14 g/cm³varastossa
Käyttölämpötila:Kemikaalinkesto:
-40 °C … 85 °CpH-alue 4–12

PA6 G – valettu, kova, erinomainen kulutuskestävyys, elintarvikekelpoinen

PA6 G on valamalla valmistettu seostamaton nylon, joka on myös elintarvikekelpoinen tekninen muovi. PA6 G:llä on parempi kulutuskestävyys kuin suulakepuristeisella PA6:lla, minkä lisäksi se on materiaalina kovempaa ja kestää paremmin korkeita lämpötiloja.


Kovuutensa vuoksi PA6 G ei vaimenna iskuja, tärinää ja ääntä yhtä hyvin kuin standardilaatu. Materiaalia on saatavilla luonnonvalkoisina levyinä ja tankoina.

Levyt

Tangot

Putket

Tilauksesta

Ominaispaino:Saatavuus:
1,15 g/cm³varastossa
Käyttölämpötila:Kemikaalinkesto:
-40 °C … 110 °CpH-alue 4–12

PA6 G OIL – öljyseosteinen, erinomainen kulutuskestävyys

PA6 G OIL on öljyseosteinen nylon. Sen kitkakerroin on seosteaineen ansiosta standardilaatua alhaisempi, ja materiaalia käytetäänkin usein kohteissa, joissa voiteluaineita ei muuten voida käyttää.

 
Erinomaisten liukuominaisuuksiensa lisäksi öljyseosteinen nylon kestää standardilaatua paremmin kulutusta. PA6 OIL on väriltään keltaista, ja sitä on saatavilla sekä levyinä että tankoina.

Levyt

Tangot

Putket

Tilauksesta

Ominaispaino:Saatavuus:
1,14 g/cm³
Käyttölämpötila:Paloluokka:
-40 °C … 110 °CHB

PA66 – erinomainen kulutuskestävyys, pieni kitkakerroin

PA66 on kovin ja jäykin olemassa olevista polyamidilaaduista. Se vastaa lähes kaikilta ominaisuuksiltaan valettua PA6 G:tä, mutta ei kuitenkaan kestä valetun nylonin tapaan yhtä hyvin korkeita lämpötiloja. PA66:den kulutuskestävyys sen sijaan on erinomainen myös silloin, kun käytetty vastinpinta on karkea. Materiaalin pinta on liukas ja kitkakerroin pieni. Standardilaatu PA66 voi olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Levyt

Tangot

Putket

Tilauksesta

Myös muita PA6 seosteisia materiaaleja saatavilla tilauksesta (levynä, tankona, putkena) :
PA 6 MO, PA 12, PA 46, PA 12 GF 30, PA 12 MO, PA 6 FG, PA 6 FR, PA 6 GC MO, PA 6 GF 30, PA 66 FG, PA 66 GF 30, PA 66 GLD 240, PA 66 HS, PA 66 MO, PA 6G ESD 90, PA 6G GK, PA 6G HS, PA 6G LU, PA 6G M, PA 6G M OL, PA 6G MO, PA 6G OL, PA 6G PD 120, PA 6G PLUS, PA 6 GF.

Ominaispaino:Saatavuus:
1,15 g/cm³tilaustuote
Käyttölämpötila:Kemikaalinkesto:
-30 °C … 95 °CpH-alue 4–12

Polyetyleenitereftalaatti PETP

Kauppanimiä: Sustadur®, Tecapet®, Etralyte® PET-P, Centrolyte®

PETP:llä on erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet, joiden ansiosta se soveltuu käytettäväksi erityisesti osiin, joiden tulee kestää kulutusta ja kuormitusta.


Materiaali on vahvaa, jäykkää ja kovaa, ja se säilyttää hyvin mittatarkkuutensa. PETP:llä on lisäksi alhainen kitkakerroin ja hyvä kemiallinen kestävyys kuumaa vettä ja höyryä lukuun ottamatta.


Teknistä muovia on saatavilla harmaassa värissä sekä levyinä että tankoina.

Levyt

Tangot

Myös putkia tilauksesta.

Ominaispaino:Saatavuus:
1,38 g/cm³
Käyttölämpötila:Kemikaalinkesto:
-20 °C … 115 °CpH-alue 1–9

Polyuretaani PUR

Kauppanimiä: Elastopal®, Recathan®, Vulkollan, Etrane, Trekollan®, Aclathan

Esteripohjainen polyuretaani on elastinen kumin kaltainen tekninen muovi. PUR on joustavaa, kulutuskestävää ja iskuja vaimentavaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Lisäksi materiaalilla on perinteiseen kumiin verrattuna suuri vetolujuus ja murtovenymä, eikä se venytettäessä repeä, vaan palautuu venytyksen jälkeen takaisin muotoonsa.
PUR kestää hyvin erilaisia öljyjä, rasvaa ja bensiiniä, kuten myös säätä ja UV-säteilyä. PUR:ia on saatavilla levyinä ja tankoina.

Levyt

Tangot

Ominaispaino:Saatavuus:
1,25 g/cm³
Käyttölämpötila:Kitkakerroin:
-40 °C … 80 °C0,3

Tietosuojaseloste

Muovityöstö Kivelä Oy – Seloste henkilötietojen käsittelystä

EU: yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri: informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä Muovityöstö Kivelä Oy, Kuukuja 8, 33420 Tampere.
Y-tunnus 2399762-4

Yhteyshenkilö
Marko Kivelä,
marko.kivela@muovityosto.fi

Rekisterin nimi
Muovityöstö Kivelän asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys, kuten palveluidemme markkinointi. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muiden vastaavin toimenpiteiden hallintaan.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettuna on tavallisimmat yhteystiedot kuten nimi, yhteyshenkilö, osoitetiedot, puhelinnumerotiedot, sähköpostisoite sekä postitustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tulevat rekisteröidyiltä ja rekisterinpitäjän normaalin toiminnan yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Käsittelijöitä ovat Muovityöstö Kivelä Oy:n myynnin ja huollon henkilöstö.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.
Tietojen säilytys
Karsimme ja poistamme säännöllisesti tietoja, jotka eivät enää ole tarpeen.